Frequently Asked Questions

Nothing found.

Algemeen

Zijn er vereisten om mij bij Cabsee te kunnen aansluiten?

Om partner van Cabsee te worden, dient u in regel te zijn met alle wetgevingen aangaande uw sector, met name een geldige vergunning, geldig rijbewijs, geschikte auto’s, etc.

Tot slot is het noodzakelijk dat elke wagen is uitgerust met een smartphone. De aanvraag, de acceptatie/weigering, de communicatie, de betaling … wordt allemaal via deze ene app geregeld.

Hoe kan ik de app downloaden?

De app kan gedownload worden vanuit Google Play en de App store. In beide stores kan de app teruggevonden worden onder de naam ‘Cabsee’.

Moet ik de app constant open laten staan?

Zolang u nog geen rit aanvaard heeft, werkt de app perfect vanop de achtergrond. Echter van zodra u de taxirit aanvaard heeft, moet uw browser open blijven staan. Minimaliseer de app nu niet meer tot de rit voorbij is.

Ritten & Aanvragen

Hoe krijg ik (de juiste) aanvragen binnen?

Bepaal welke routes u wenst af te leggen. U kunt meerdere routes aanmaken en per route een andere prijs hanteren.

Voeg je een route toe dan kan je deze een naam geven, de ophaallocaties en afzet locatie bepalen, de type voertuigen die je beschikbaar hebt voor deze route aangeven en uw prijs bepalen.

Cabsee biedt de mogelijkheid om uw zones mooi af te bakenen. Komt een zone waar u actief bent niet overeen met geografische grenzen van een gemeente, dan kunt u zelf een zone creëren met de hotspotfunctionaliteit.

Hoe wordt een inkomende vraag verwerkt?

Wanneer u op een taxiaanvraag klikt, krijgt een overzicht van de aanvraag en heeft u drie mogelijke handelingen die u kan verrichten:

Aanvaarden: Taxiaanvraag aanvaarden en deze eventueel toekennen aan een chauffeur. De mobiliteitsgebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Doorsturen: Taxiaanvraag forwarden aan de chauffeurs met de bedoeling dat één van deze chauffeurs de aanvraag zal aanvaarden. De chauffeur zal deze aanvraag dan zien verschijnen in zijn taxiapp. Bij aanvaarding wordt de rit automatisch toegekend aan de desbetreffende chauffeur

Weigeren: Taxiaanvraag weigeren. De mobiliteitsgebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Wat indien ik de inkomende aanvraag niet gezien heb?

Wanneer u het taxi platform open hebt staan in een browser (de browser mag geminimaliseerd worden) dan verschijnt er steeds een pop-up op uw scherm wanneer u een taxiaanvraag hebt ontvangen. Deze geeft tevens een geluidssignaal. De popup blijft staan tot deze weg geklikt wordt.

Onder de settingsrubriek kan de chauffeur de pushnotificaties al dan niet uit zetten. Deze pushnotificaties zorgen ervoor dat de chauffeur een melding verkrijgt op zijn smartphone wanneer een belangrijk item aan hem moet gemeld worden.

Krijg ik ergens een overzicht van de actieve ritten?

De actieve ritten worden onder de tab ‘active’ gevisualiseerd. U vindt er details omtrent pick-up time, route en passagiers. Tevens wordt de locatie van u doorgegeven aan de mobiliteitsgebruiker en omgekeerd. De locatie van de mobiliteitsgebruiker wordt weergegeven in de kaart.

Bestaat er een overzicht van de aanvaarde ritten?

Via de tap ‘Taxi rides’ vindt u een overzicht van de aanvaarde ritten. U kunt zien wanneer u de persoon/personen dient op te pikken, welke route er gekozen is, wie de chauffeur is en in welke status de aanvraag zich bevindt.

Wat als een taxirit aanvaard werd maar deze nog niet toegekend werd aan een chauffeur?

Wanneer een taxirit aanvaard werd maar nog niet werd toegekend aan een chauffeur dan kunt u dit nog steeds doen via ‘ride details’. De rit zal vervolgens verschijnen in de app van de desbetreffende chauffeur.

Wat als ik de klant niet kan vinden?

Wenst de mobiliteitsgebruiker of de chauffeur extra informatie uit te wisselen dan kan dit aan de hand van de voorziene chatbox.

Betaling

Hoe gebeurt de betaling?

Alles gebeurt via de app. Wanneer de chauffeur aangekomen is op de afzetlocatie dan kan de chauffeur het aantal gereden km’s en de prijs ingeven. De prijs zal doorgestuurd worden naar de mobiliteitsgebruiker die vervolgens op zijn beurt het bedrag kan bevestigen. De chauffeur zal vervolgens een bevestiging zien dat het bedrag betaald is. Heeft u het foute bedrag ingegeven dan kunt u deze nog steeds wijzigen binnen de 10 min.

Het bedrag wordt van het saldo van de klant afgetrokken. De klant zal geen taxi kunnen boeken wanneer het saldo ontoereikend blijkt te zijn voor de gewenste rit.

Kan ik fooien aanvaarden?

De fooi is niet in de ritprijs inbegrepen. Cabsee vraagt en verwacht dit ook niet van de klant. Wanneer de klant echter toch spontaan op het einde van de rit een fooi wenst te geven, bent u vrij om dit aan te nemen.